ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

พระโคกินหญ้า ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี

วันที่ลงข่าว 09/05/2012  เวลา 14:09:15

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีข้าราชการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพระราชพิธีจำนวนมาก ปีนี้ พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร พลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร บริบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทายผ้านุ่ง 6 คืบของพระยาแรกนาปีนี้ น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลดี ส่วนนาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ (9 พ.ค.) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีข้าราชการและเกษตรกรรวมถึงประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพระราชพิธี

สำหรับการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือวันไถหว่าน อันเป็นพิธีพราหมณ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยในปีนี้ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเทิด และพระโคทูน ซึ่งเป็นพระโคพันธุ์ไทย เรียกว่า พันธุ์ขาวลำพูน

ปัจจุบันโคพันธุ์ขาวลำพูน นับเป็นโคที่หายาก ปัจจุบันมีอยู่ไม่เกิน 5,000 ตัว ในจำนวนนี้ เป็นโคที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ ตามตำราโบราณมีอยู่ไม่ถึง 1,000 ตัว ล่าสุดมีรายงานว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสบความสำเร็จในการทำโคลนนิ่ง โคพันธุ์ขาวลำพูนได้เป็นตัวที่ 2 โดยตั้งชื่อโคตัวนี้ว่า เศวต ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของประเทศไทย ที่สามารถสืบต่อสายพันธุ์โคหายากได้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยประสบความสำเร็จในการโคลนนิ่ง โคขาวมงคล สำเร็จมาแล้วเมื่อปี 2550

สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานที่เตรียมไว้ในพระราชพิธีมีทั้งสิ้น 900 กิโลกรัม ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7,000 ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1 พันธุ์ กข 47 พันธุ์ กข 31 พันธุ์สุพรรณบุรี 1 พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข 6 พันธุ์ กข 45 และข้าวไร่ 3,000 ได้แก่ พันธุ์ดอกพะยอม พันธุ์ซิวแม่จัน และพันธุ์ลืมผัว นอกจากนี้ยังเตรียมซองข้าวบรรจุแจกจ่ายให้กับประชาชนและชาวนาทั่วประเทศที่เดินทางเข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันพระราชพิธีพืชมงคลด้วย

ส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว และเป็นสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จะมีการเสี่ยงทายผ้านุ่ง เพื่อทำนายการทำเกษตรกรรมในปีนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร น้ำจะอุดมสมบูรณ์หรือไม่ ส่วนการเสี่ยงทายของพระโคในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะมีอาหารเสี่ยงทาย 7 อย่าง ประกอบด้วย หญ้า ข้าวเปลือก เหล้า ข้าวโพด ถั่วเขียว งา และ น้ำ โดยอาหารแต่ละอย่างที่พระโคกิน จะมีการทำนายว่า ในปีนั้นๆ ธัญญาหาร พลาหาร น้ำ อุดมสมบูรณ์หรือไม่

ผลการเสี่ยงทายปีนี้ พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร พลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทายผ้านุ่ง 6 คืบ ของพระยาแรกนาปีนี้ น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลดี ส่วนนาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่