ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

“พระราชินี” เสด็จฯเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง

วันที่ลงข่าว 04/06/2012  เวลา 22:55:23

วันนี้ (4 มิ.ย.) เวลา 17.30 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราช มายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงร่วมพิธีเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) นายกนก แสนประเสริฐ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯรับเสด็จฯ ในเวลา 17.35 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปยังมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ แล้วเสด็จฯยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเสร็จแล้ว พระสงฆ์กล่าวสาธุ ประทับพระราชอาสน์

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กราบบังคมทูลรายงาน วัตถุประสงฆ์การจัดงาน เนื่องในวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานให้เจ้าพนักงาน เชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เสร็จแล้ว เสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ 10 รูป เสด็จฯประทับราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกพลโทวิเชียร มัญญะหงส์ กราบบังคลทูลฯเบิกผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ประกอบด้วย พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ผู้มีอุปการคุณ 17 ราย ผู้เข้าเฝ้าถวายของที่ระลึก จำนวน 9 ราย จากนั้นทรงประกอบพิธีวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี เจ้าพนักงาน ทูลเกล้าฯถวายเทียนชนวน ทรงจุดโคมไฟแล้วทรงถือเทียน เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟแล้วพระราชทานโคมเทียนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่อเชิญไปตั้งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จฯกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระพรหมวิชรญาณ ถวายของที่ระลึก เสด็จฯประทับรถไฟฟ้าไปยังหอนิทรรศการพระไตรปิฎก ทอดพระเนตรนิทรรศการพระไตรปิฎกปาฬิ ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช ร.ศ.112 อักษรสยามจากนั้นเสด็จฯประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

วันเดียวกัน บรรยากาศงานวิสาขบูชา ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 260 รูป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมตักบาตรและเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ กลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กว่า 20,000 คน

นายปรีชา กล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจ ตื่นตัว ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมาร่วมกันมาทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 260 รูป พร้อมกันนี้ ศน.ได้ให้ผู้พิการได้ร่วมทำบุญตักบาตรโดยได้เชิญนายกสมาคมผู้พิการต่างๆ มาร่วมพิธีครั้งนี้ เนื่องจากทำให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าถึงการทำบุญทางพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกัน บริเวณใจกลางท้องสนามหลวงได้มีการประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ก็มีพุทธศาสนิกชนมาเวียนเทียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวพุทธในการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับกิจกรรมของ ศน.และเครือข่าย มีเครือข่าย มีนิทรรศการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล พร้อมทั้งเปิดให้สักการะพระพุทธรูปจากสังเวชนียสถาน 4 ตำบล การแสดงผลงานเครือข่าย ลานบุญ ลานปัญญา เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมวิถีไทย วิถีพุทธ มีการภาพวาด บรรยายธรรมะ รวมไปถึงการสวดมนต์สรภัญญะ ส่วนในเต้นท์ของ มมร.มีกิจกรรมละครธรรมะในการส่งเสริมความเข้าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย

วันเดียวกัน เวลา 07.00 น.ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีการประกอบพิธีตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 119 รูป รอบบรรพตภูเขาทอง โดยมีประชาชนมาร่วมตักอย่างเนืองแน่น โดยภายในวัดได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ พร้อมทั้งได้เวียนเทียนรอบภูเขาทอง สักการะพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงได้ชมนิทรรศการพระสงฆ์ สายน้ำ และความทรงจำรวบรวมเรื่องราวที่พระสงฆ์ได้ไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อครั้งประสบอุทกภัย ในปี 2554 เพื่อเตือนใจพุทธศาสนิกชนสามัคคีและเอื้อเฟื้อต่อกัน

เมื่อเวลา 13.00 น.แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) นำพุทธศาสนิกชน จำนวน 500 คน ร่วมพิธีขบวนแห่ธรรมยาตรา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รอบท้องสนามหลวง ในเวลา 20.00 น.มีการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กลับสู่พระบรมมหาราชวัง สำหรับเวลา 22.30 น.ใจกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เสถียรธรรมสถาน ประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามศตวรรษ พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ โดยมีประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีการสวดอิติปิโส 2600 จบ เริ่มตั้งแต่ 22.30 น.และมีการลั่นฆ้องชัย สวดอิติปิโสจนจบในเวลา 24.00 น.เพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ในการเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 26