ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”

วันที่ลงข่าว 06/06/2012  เวลา 13:03:35

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมฉายพระรูปปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษด้วยกล้องโทรทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ ล้านหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 มิ.ย.55 พร้อมกันนี้ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความรู้โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย และทรงฉายพระรูป ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ (Transit of Venus) นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์เคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ โดยจะเกิดขึ้นเพียง 4 ครั้งในรอบ 243 ปี โดยมีรอบการเกิดปรากฏการณ์เป็นคู่ แต่ละคู่จะห่างกัน 121.5 (+/- 8) ปี (และแต่ละครั้งใน 1 คู่นั้นจะเกิดห่างกัน 8 ปี) หากครั้งแรกของคู่แรกเกิดห่างจากครั้งแรกของคู่หลัง 129.5 ปี ครั้งแรกของคู่หลังจากห่างจากครั้งแรกของรอบถัดไป 113.5 ปี

ตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ครั้งแรกของคู่วันที่ 6 มิ.ย.55 นี้ คือ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.47 ซึ่งเกิดห่างจากครั้งแรกของคู่ก่อนหน้าในปี 9 ธ.ค.2417 เป็นเวลา 129.5 ปี และห่างจากครั้งแรกของคู่ถัดไปซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 ธ.ค.2660 เป็นเวลา 113.5 ปี ส่วนอีกครั้งถัดไปหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ธ.ค.2668 ส่วนปรากฏการณ์ในวันที่ 6 มิ.ย.55 คนไทยสามารถรับชมปรากฏการณ์ได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์พ้นขอบฟ้าจนถึงเวลา 11.49 น.