ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

"ในหลวง"เสด็จฯ ทางชลมารค เปิด 5 โครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ "

วันที่ลงข่าว 08/07/2012  เวลา 07:42:33

วันนี้(7 ก.ค.) เวลา 16.26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเรืออังสนา ซึ่งกองทัพเรือจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง ในการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ไปทรงเปิดโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ ที่กรมชลประทาน สามเสน
สำหรับ 5 โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการโครงการประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม โครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน มีพสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเนืองแน่นโรงพยาบาลศิริราช ด้วยความจงรักภักดี โดยพสกนิกรร่วมใจกันสวมเสื้อสีชมพู ถือพระบรมฉายาลักษณ์ โบกธงไตยรงค์และธงพระปรมาภิไธย ภปร. อย่างพร้อมเพรียง พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ ตลอดเวลาที่เสด็จพระดำเนินผ่าน ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ พร้อมรู้สึกตื้นตันใจและหายเหนื่อยเมื่อได้เห็นพระองค์ในระยะใกล้ และบอกว่าจะรอจนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 20.30 น.