ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

“ในหลวง” ทรงรับนายกฯ จีน ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

วันที่ลงข่าว 22/11/2012  เวลา 09:02:33

วันนี้ (21 พ.ย.) เมื่อเวลา 16.59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำ นายเวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555

การนี้ นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครั้งนี้ นายเวิน เจียเป่า และคณะ มีความปลื้มปีติในการได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และขอถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในนามของประชาชนชาวจีน และประธานาธิบดี หู จิ่นเทา พร้อมกันนั้น ได้กล่าวบังคมทูลถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศ อาทิ การร่วมมือกันแก้ปัญหาอุทกภัย และผลผลิตข้าวกับรถไฟความเร็วสูง ตลอดจนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่นำความสนิทสนม และความร่วมมือทางวัฒนธรรมสู่ชาวไทยและชาวจีน เปรียบได้กับเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน ที่เป็นสัญลักษณ์ความร่มเย็นของพสกนิกรชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสถึงการเดินทางมาเยือนไทยของ นายเวิน เจียเป่าและคณะ ว่า เป็นนิมิตหมายอันดีของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ และเป็นส่วนสำคัญช่วยให้ชาวไทยและชาวจีน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น พร้อมกันนั้น ได้มีพระราชดำรัสถึงความร่วมมือทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีคมนาคมรถไฟว่า ให้คำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์สำคัญไม่ใช่ความเร็วสูงสุด แต่เป็นความปลอดภัยสูงสุด โดยต้องไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ ทั้งสิ้น จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง