ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

พสกนิกรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ลงข่าว 13/08/2013  เวลา 23:51:29

วันนี้ (12 ส.ค.) เวลา 19.19 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้ ดร.ธนวัน พุกพันธ์ ประธานกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ ได้กล่าวรายงานว่า

"กระผม ดร.ธนวัน พุกพันธ์ ประธานกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ 5 ธันวา มหาราช คณะกรรมการการจัดงาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ร่วมอยู่ในพิธีนี้ ขอกราบเรียนขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันนี้

เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ได้จัดงานมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2556 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดงาน จะประกอบด้วยงานพิธีการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดมหรสพเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง

และเนื่องด้วยการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง กระผมจึงขอประทานอนุญาต เชิญ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดงานต่อท่านนายกรัฐมนตรี ได้ลำดับต่อไป"

จากนั้น ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดงานต่อนายกรัฐมนตรี

"กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระผม นายจรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช คณะกรรมการจัดงาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ ประจำปีนี้ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ได้รับความกรุณา ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากทางรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีทุกท่าน พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้ร่วมใจกันจัดงานด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดี ที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในส่วนกลาง และในต่างจังหวัด ได้จัดพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร โดยมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเผยแพร่ภาพข่าวจาก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ ที่ ฯพณฯ เป็นประธาน ไปยังต่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อประกาศพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ

สำหรับการจัดงานที่ส่วนกลาง งานที่ได้ผ่านพ้นมาจนถึงบัดนี้ ได้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่ง ถูกต้องตามประเพณี แต่สำหรับพิธีการที่สำคัญยิ่ง คือพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และในนานาประเทศทั่วโลก โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต และโกลบอลเน็ตเวิร์ก ซึ่งขณะนี้ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะขึ้นถวายต่อเฉพาะพระพักตร์ พระสาทิสลักษณ์ อยู่พร้อมแล้ว บรรดาข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ตั้งขบวนในปริมณฑลพิธี รอรับสัญญาณพิธีการถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยพร้อมเพรียงกัน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์แล้ว กระผม ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2556 และพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ขอประทานอนุญาตกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แล้วนำประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายพระพรชัยมงคลในลำดับต่อไป"

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

"ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ และในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่งในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง รู้แน่แก่ใจว่า บ้านเมืองของเรามีความสงบร่มเย็นและเจริญก้าวหน้ามาได้ ด้วยเดชะพระบารมี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญธงชัย ด้วยสายพระเนตรที่ดูแลทุกข์สุขของข้าแผ่นดินมาเป็นเวลาช้านาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงอุตสาหะ เสด็จพระราชดำเนินไปทุกถิ่นที่ของประเทศ พร้อมๆ กับพระราชทานพระราชดำริ ริเริ่มโครงการและกิจกรรมนานัปการที่เป็นประโยชน และเกื้อกูลให้ชาวไทยทั้งปวง มีงานอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เสริมพอเลี้ยงครอบครัว ได้อยู่ดีกินดี ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยเหตุนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจึงกล่าวได้อย่างเต็มหัวใจว่า ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเป็นพระบรมราชินี ผู้เป็น "นาถ" คือทรงเป็นที่พึ่งของอาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริง พระราชกรณียกิจหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การต่างประเทศ การสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สุดจะคณานับเหล่านี้ ประจักษ์ชัดแจ้งถึงน้ำพระราชหฤทัยในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงห่วงอาทร ห่วงใยในการดำรงคงอยู่ของชาติ เคียงคู่กับความผาสุกของพสกนิกรไทย ทั่วทั้งแผ่นดินเสมอมา

ในมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำพสกนิกรทั้งแผ่นดิน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล มีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิ โปรดอภิบาลรักษา ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้นำพสกนิกรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา