ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4

วันที่ลงข่าว 12/12/2013  เวลา 16:49:06

วันนี้ (11 ธ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชื่อมระหว่าง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทรงเปิดนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดินณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย