ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

“ประยุทธ์” นำข้าราชการ - ประชาชน กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ สนามหลวง

วันที่ลงข่าว 13/08/2014  เวลา 08:36:04

เมื่อเวลา 19.19 น วันนี้ (12 ส.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ความว่า “ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ และในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติตลอดมา

ทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ราษฎรมีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว มีความอยู่ดีกินดี สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละคนให้ดีขึ้น

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ มั่นคง ที่จะทรงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในระดับพื้นบ้านและในระดับชาติ ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์งานอาชีพหลากหลายสาขา ด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศนี้ส่งผลให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์และได้รับความชื่นชมทั้งในพระราชอาณาจักรและนานาประเทศทั่วโลก พระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ประกอบกับพระราชจริยวัตรอันงดงาม สม่ำเสมอ ต่างประทับแนบแน่นอยู่ในดวงใจของคนไทยโดยถ้วนหน้า

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี จึงเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่จะได้พร้อมใจร่วมกันจัดกิจกรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เปรียบประดุจเป็นแม่แห่งแผ่นดิน

ณ มหามงคลสมัย เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ” ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ASTV