ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

กรมทรัพยากรน้ำคว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของสำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ลงข่าว 20/10/2014  เวลา 20:17:59

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบการมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำ รับรางวัลประเภทการพัฒนาการบริหารที่เป็นเลิศรางวัลระดับดี ผลงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอุทกภัย-ดินถล่ม และประเภทรางวัลพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบการมีส่วนร่วมรางวัลระดับดี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพฯ