ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

"ในหลวง-ราชินี" ส่งพระราชสาส์น แสดงความยินดี"ควีนเอลิซาเบธ" ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ

วันที่ลงข่าว 10/09/2015  เวลา 20:43:17

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักราชเลขาธิการ ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ

ความว่า ในโอกาสอันเป็นมงคลและสำคัญยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ หม่อมฉันและพระราชินีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอถวายพระพรชัยมงคลมา เพื่อฝ่าพระบาทและดยุกแห่งเอดินบะระ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักร

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมืออันดีที่มีมาเป็นเวลาช้านานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.