ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และ นศ.มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยน้ำหลาก - ดินถล่ม (Early Warning Room)สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วันที่ลงข่าว 03/07/2007  เวลา 13:23:55

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และ นศ.มหาวิทยาลัยสยามเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยน้ำหลาก - ดินถล่ม (Early Warning Room) ของสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เพื่อศึกษาระบบการทำงานของการเตือนภัย ซึ่งสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เป็นผู้นำชมการทำงาน โดยการทำงานของระบบเตือนภัยทั้งหมดจะเชื่อมต่อเป็นระบบอัตโนมัติในพื้นที่เข้าสู่ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อีกทั้งการทำงานของระบบดังกล่าวยังถูกเชื่อมต่อด้วย GPRS สามารถคำนวนค่าความต่างที่จะทำให้เกิดน้ำหลากดินถล่มตามมาตราฐานที่ทางกรมทรัพยากรน้ำได้ทำการศึกษาวิจัยไว้