ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

นักวิเคราะห์ชี้ “ไทย” ติดกลุ่มเสี่ยงรับผลกระทบหนักสุดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

วันที่ลงข่าว 27/10/2011  เวลา 20:11:41

เอเอฟพี/ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ประชากรโลกราว 1ใน 3 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและเอเชียใต้ เสี่ยงได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ขณะที่ไทยและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ติดกลุ่มเสี่ยงสูงสุดด้วย ส่วนยุโรปเหนือเป็นภูมิภาคที่จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รายงานซึ่งเผยแพร่วันนี้(26) ระบุ

บังกลาเทศ, อินเดีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เป็นหนึ่งในหลายสิบประเทศที่จะต้องเผชิญอิทธิพลของสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง “ขั้นรุนแรง” ตามการจัดอันดับ 193 ประเทศโดยสถาบันวิเคราะห์ความเสี่ยง เมเปิลครอฟต์ ในอังกฤษ

10 ประเทศแรกที่เผชิญความเสี่ยงสูงสุดตามการวิเคราะห์ของ เมเปิลครอฟต์ ได้แก่ บังกลาเทศ, อินเดีย, มาดากัสการ์, เนปาล, โมซัมบิก, ฟิลิปปินส์, เฮติ, อัฟกานิสถาน, ซิมบับเว และพม่า

ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอันดับเสี่ยงสูงสุดด้วย ได้แก่ อินโดนีเซีย, เวียดนาม, กัมพูชา และไทย (อันดับ 14) ซึ่งส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และอิทธิพลของพายุโซนร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้น

ดัชนีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ(CCVI) สรุปจากความเป็นไปได้ที่ประเทศหนึ่งๆจะเผชิญสภาวะอากาศที่รุนแรง เช่น ภัยแล้ง, พายุไซโคลน, ไฟป่า และคลื่นพายุ ซึ่งจะถูกตีความออกมาเป็นผลกระทบต่อมนุษย์ เช่น ภาวะขาดแคลนน้ำ, การเพาะปลูกที่ไม่ได้ผล และการกัดเซาะชายฝั่ง

นอกจากวัดระดับความเสี่ยงภัยพิบัติแล้ว เมเปิลครอฟต์ ยังพิจารณาศักยภาพของแต่ละประเทศที่จะปรับตัวให้เข้ากับภัยธรรมชาติที่จะตามมาในอนาคตด้วย

สำหรับประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดได้แก่ ไอซ์แลนด์, ฟินแลนด์, ไอร์แลนด์, สวีเดน และเอสโตเนีย

ด้านจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมหาอำนาจผู้ปลดปล่อยคาร์บอนอันดับ 1 และ 2 ของโลก ถูกจัดอยู่ในระดับ “เสี่ยงปานกลาง” และ “เสี่ยงน้อย” ตามลำดับ