ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงนามร่วมกับบริษัทซิกม่า คอนซัลแตนท์ ในโครงการ Early warning ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2550

วันที่ลงข่าว 24/05/2007  เวลา 12:52:06

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงนามร่วมกับบริษัทซิกม่า คอนซัลแตนท์ ในโครงการ Early warning วันที่ 23 พฤษภาคม 2550
ณ ชั้น 8 สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา โดยมี ข้าราชการร่วมเป็นพยาน