ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

ครม.ไม่ออกมติให้ ขรก.แต่งกายไว้ทุกข์ 100 วัน - แล้วแต่สมัครใจ

วันที่ลงข่าว 17/01/2008  เวลา 16:29:17

ครม.ไม่ออกมติให้ ขรก.แต่งกายไว้ทุกข์ 100 วัน - แล้วแต่สมัครใจ
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 15 มกราคม 2551 17:10 น.

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงกรณีการขอขยายระยะเวลาให้ข้าราชการใส่ชุดดำเพื่อถวายความอาลัยแด่การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากระยะเวลา 15 วัน เป็น 100 วัน ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไม่ออกเป็นมติ แต่ให้เป็นเรื่องความสมัครใจของข้าราชการ