ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

"ในหลวง" ทรงมีพระราชดำรัสวันขึ้นปีใหม่ ให้รักและเมตตาต่อกัน ประเทศชาติจึงสร้างสรรค์สุขได้

วันที่ลงข่าว 01/01/2011  เวลา 13:46:45

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสอวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ย้ำให้มี "ความรักความเมตตา-น้ำใจไมตรี-อภัยกัน" จึงสามารถสร้างสรรค์ความสุขให้แก่ตนและประเทศชาติได้
วันนี้ (31 ธ.ค.) เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวไทย มีใจความดังนี้
ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย
บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกท่านทุกๆ คน ให้มีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา.
ความปรารถนาของทุกคน คงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเอง มีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น. ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้. คือ ให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ. ทุกคนทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา.

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข ไม่ม่ทุกข์ ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน.