ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

ในหลวง รับสั่งทำแก้มลิงสู้น้ำฝั่งตะวันตก

วันที่ลงข่าว 28/02/2012  เวลา 10:42:13

“ในหลวง”ทรงมีพระราชดำรัส รับสั่งทำแก้มลิง ป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันตก หาวิธีทำให้น้ำไหลตรงลงทะเลให้ได้

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 25 ก.พ. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย แพร่ภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (กยน.) เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อถวายรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงซักถามถึงการดำเนินการระบายน้ำของรัฐบาล พร้อมทั้งแนะนำการระบายน้ำของคลองทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

จากนั้นทรงมีพระราชดำรัสใจความสำคัญช่วงหนึ่งขณะรับฟังการถวายรายงานว่า ชีวิตของคนต้องมีน้ำ ทั้งน้ำสำหรับเกษตรและน้ำสำหรับชีวิต ดูจากแผนที่ทางตะวันออกซึ่งระบายน้ำลงมาได้ดีพอสมควร แต่ดูทางคลองทางด้านตะวันตกที่จะมีผลต่อการระบายน้ำที่อาจจะเทเข้ากรุงเทพ คลองเหล่านี้จะเห็นภาพเทเข้ากรุงเทพ อย่างคลองบางกอกน้อยจะเฉเข้ากรุงเทพ ซึ่งต้องหาวิธีดึงให้มาลงทะเลให้ตรงได้ ตรงคลองมหาชัยที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลสามารถทำแก้มลิงสำหรับช่วยระบายน้ำลง ทะเลได้ หากมีน้ำลงมาจากทั่วประเทศมาก ๆ สามารถใช้แก้มลิงช่วยเก็บน้ำไว้ได้ในช่วงน้ำทะเลหนุน และพอช่วงน้ำทะเลลดลงก็สามารถระบายน้ำจากแก้มลิงลงสู่ทะเลได้ทันที.